Balko, Oklahoma – Wikipedia

Cộng đồng chưa hợp nhất tại Oklahoma, Hoa Kỳ

Balko là một cộng đồng nhỏ chưa hợp nhất tại Hạt Beaver, Oklahoma, Hoa Kỳ. Bưu điện được thành lập vào ngày 14 tháng 3 năm 1904. Dân số là 623.

Balko có một trường học, trạm xăng, quán ăn, cửa hàng lốp xe, ba nhà thờ và bưu điện. Nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào nông nghiệp, trang trại và ngành công nghiệp dầu mỏ. Trường học địa phương là một trường công lập K-12.

Địa lý [ chỉnh sửa ]

Khí hậu [ sửa Tháng tháng 1 Tháng 2 Tháng ba Tháng Tư Tháng 5 Tháng Sáu Tháng 7 Tháng 8 Tháng chín Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm Trung bình cao ° F (° C) 46,7
(8.2) 51
(11) 59,5
(15.3) 70.6
(21.4) 78.1
(25.6) 87.4
(30.8) 93,5
(34.2) 91.4
(33.0) 82.9
(28.3) 73
(23) 58,7
(14.8) 48.3
(9.1) 70.1
(21.2) Trung bình thấp ° F (° C) 17.4
(- 8.1) 23
(- 5) 30.6
(- 0.8) 40,5
(4.7) 50.6
(10.3) 59,5
(15.3) 65.4
(18.6) 63.6
(17.6) 55,7
(13.2) 43
(6) 31.1
(- 0,5) 20.5
(- 6.4) 41.7
(5.4) Lượng mưa trung bình inch (mm) 0,4
(10) 0,7
(18) 1.3
(33) 1.3
(33) 3.3
(84) 3.3
(84) 2.4
(61) 2.4
(61) 1.8
(46) 1.1
(28) 1.1
(28) 0,5
(13) 19,5
(500) Nguồn: Weatherbase.com [1]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

11955982018.21955982021.31955982025.41955982028..51955982031.83.61955982035..71955982038.83.81955982042..91955982045.83
1955982049..11955982052.83.21955982056..31955982059.83.41955982063..51955982066.83.61955982070..71955982073.83.81955982077..91955982080.83
1955982084..11955982087.83.21955982091..31955982094.83.41955982098..51955982101.83.61955982105..71955982108.83.81955982112..91955982115.83
1955982119..11955982122.83.21955982126..31955982129.83.419559821..51955982136.83.61955982140..71955982143.83.81955982147..91955982150.83
1955982154..11955982157.83.21955982161..31955982164.83.41955982168..51955982171.83.61955982175..71955982178.83.81955982182..91955982185.83
1955982189..11955982192.83.21955982196..31955982199.83.41955982203..51955982206.83.61955982210..71955982213.83.81955982217..91955982220.83
1955982224..11955982227.83.21955982231..31955982234.83.41955982238..51955982241.83.61955982245..71955982248.83.81955982252..91955982255.83
1955982259..11955982262.83.21955982266..31955982269.83.41955982273..51955982276.83.61955982280..71955982283.83.81955982287..91955982290.83
1955982294..11955982297.83.21955982301..31955982304.83.41955982308..51955982311.83.61955982315..71955982318.83.81955982322..91955982325.83
1955982329..119559822.83.219559826..319559829.83.41955982343..51955982346.83.61955982350..71955982353.83.81955982357..91955982360.83
1955982364..11955982367.83.21955982371..31955982374.83.41955982378..51955982381.83.61955982385..71955982388.83.81955982392..91955982395.83
1955982399..11955982402.83.21955982406..31955982409.83.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *